Home
Centru Educational
Gradinita
Centru Holistic
Calendar
Contact

Programa Școlară Grădiniță

Elemente de Educație Alternativă: Montessori, Waldorf si altele Integrate in Curriculum-ul National

Grădinița urmărește curriculum național aprobat de Ministerul Educației, însă am lărgit ariile curriculare pentru a potența talentul nativ al fiecărui copil, integrând instrumente valoroase ale pedagogiilor alternative recunoscute, precum Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, Shichida, Școala Neo-umanistă, Școala Democratică, Pedagooogia 3000.

Toate aceste abordări integrează strategii practice și activități de rezolvare a problemelor în activitățile zilnice de învățare. Totodată, ele introduc copilul într-o serie de discipline care educă omul ca întreg – mintea, mâinile și inima. Printr-o conectare profundă cu natura, copiii vor învăța să aprecieze relevanța învățării și aplicării tuturor informațiilor acumulate la nivel de sine, societate și mediu.

Arii curriculare

 • Dezvoltarea fizică și educație pentru sănătate – motricitate fină și grosieră, mobilitate, coordonare, spațialitate, voință, vitalitate, sănătate fizică și psihică
 • Dezvoltarea cognitivă și noile tehnologii – dezvoltarea limbajului, atenției, ascultării active, abilități matematice practice, flexibilitatea mentală, precum și contactul cu noile tehnologii dezvoltate la nivel internațional și adaptate educației copiilor
 • Dezvoltarea socio-emoțională și personală – stabilitatea emoțională, recunoașterea și exprimarea emoțiilor, cunoașterea de sine, empatia, cooperarea, intuiția, comunicarea empatică, problemele sociale, solidaritatea, toleranța, cultura păcii, etica
 • Dezvoltarea creativității – imaginația, inteligența auditiv-muzicală și cea spațială, armonia interioară și exterioară, imageria ghidată și liberă
 • Ecologia și noi surse de energie – rezonanța cu mediul înconjurător și înțelegerea lumii vii, comportamentul ecologic, observația, experiența directă, curiozitatea
 • Serviciul comunitar și producția sustenabilă

Ce Ne Propunem

 • Introducerea unor activități cheie pentru dezvoltarea personală si spirituală a copiilor, încurajarea comunicării non-violente, stimularea mecanismelor proprii în gândire și deschiderea orizonturilor de cunoaștere.
 • Încurajarea comunicării non-violente
 • Stimularea mecanismelor proprii în gândire și deschiderea orizonturilor de cunoaștere.
 • Îmbogățirea celor 6 arii curriculare cu activități relevante și de succes din cadrul sistemelor de invățâmant alternative recunoscute la nivel mondial.
 • Potențarea abilităților înnăscute ale copilului
 • Identificarea stilului propriu de invățare al fiecărui copil (vizual, senzitiv, kinestezic si secvențial).
 • Identificarea și potențarea inteligențelor multiple.
 • Dezvoltarea relației copil – familie – grădiniță, prin activități comune, împartășire de experiențe etc.
 • Integrare și adaptare blândă la mediul grădiniței.
 • Stimulare senzorială (toate simțurile)
 • Învățare prin explorare directă.
 • Viața în armonie cu natura.
 • Cultivarea si interiorizarea valorilor umane fundamentale, precum iubirea, voința, curajul, răbdarea, modestia.

Elemente Integrate

 • Predare bilingvă: română – engleză
 • Organizarea cotidiană a Cercului de dimineață (Morning circle time)
 • Transmiterea semestrială a raportului de observație din partea psihologului centrului, precum și a portofoliilor de activitate pentru fiecare copil
 • Rapoarte individuale de evaluare la finalul fiecărui semestru
 • Comunicarea zilnică cu părinții prin intermediul jurnalului.

Copiii sunt stimulați zilnic pe toate cele 5 simțuri:

 • văz – elemente de geometrie sacră, solidele platonice, mandale, fractali
 • auz – sunete din natură, muzică de echilibrare a emisferelor cerebrale, muzică clasică, cel puțin o oră pe zi
 • miros – plante aromatice, uleiuri esențiale, condimente
 • gust – alimente crude, plante ce cuprind toate cele 4 gusturi
 • tactil – conexiunea cu propriu corp prin texturi diverse, masaj, yoga, braingym, meditație activă, respirație

Stimulăm starea de prezență prin activități de mindfulness, tehnici de repirație și vizualizare.

Sărbătorim marile treceri din natură, precum schimbările anotimpurilor, echinocțiul, solstițiul, eclipsele.

Ziua începe cu cercul de conectare și armonizare, ce cuprinde elemente de gimnastică, dans, mișcare creativă, yoga sau braingym, cântecele cu mișcare, discuții libere și în acord cu tema săptămânii, ritualuri.

Principiile Holistice ale Curriculum-ului

Echilibrul

Rădăcinile filosofice ale Echilibrului vin din știința Taoistă și din conceptele de yin și yang, energii complementare și interconectate. Este necesar ca cele două energii să fie în echilibru pentru armonie în cosmos, pe Pământ, în societate și în noi înșine.

Câteva principii de utilizare a echilibrului yin – yang în sala de clasă sunt următoarele:

Potrivit lui Jack Miller, profesor în cadrul Universității din Toronto, ce a publicat lucrări excepționale în domeniul educației holistice și a studiat fenomenul timp de peste 40 ani, cele 3 principii fundamentale ale unui curriculum integrat sunt – Echilibrul, Incluziunea și Conexiunea.

La vârstele mici, copiii sunt stimulați să învețe prin cooperare și transfer de informație, mai degrabă decât prin studiu individual și competiție, iar procesul de evaluare ia forma unui proces calitativ sub formă de portofolii, proiecte de grup sau individuale și urmărire a progresului pe toate ariile de dezvoltare. Pe tot parcursul anului, echipa educațională poate decide aplicarea de teste, care au ca scop evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor didactice, a metodelor și tehnicilor utilizate la clasa, devenind un ghid util pentru cadrul didactic în demersul său.

Incluziunea

O altă modalitate de a privi educația holistică este de a aduce împreună diferite orientări educaționale, precum transmiterea, tranzacția și transformarea. La Atlanthea, procesul didactic de va baza în special pe orientarea transformativă.

Transmiterea înseamnă că preșcolarul/școlarul achiziționează și acumulează informații și competențe. Cunoașterea este fixă și divizată în unități mici, pentru ca întreaga informație să fie acumulată eficient. Este procesul cel mai întâlnit în sistemele educaționale clasice, iar relația dintre copil și curriculum arată în felul următor:

Învățarea tranzacțională este un proces mai interactiv, deși interacțiunea se bazează în special pe procesele cognitive. Ea poate fi caracterizată ca un dialog între elev și profesor cu reguli clare în a formula întrebări și a rezolva probleme.

În orientarea transformativă, curriculum-ul și copilul nu mai sunt separate, ci conectate, învățarea devenind plină de sens pe plan individual și social, bazată pe interese și talente native, pe alegeri libere, pe susținere și facilitare din partea cadrului didactic.

Conexiunea

În educația holistică, focusul este pe conexiuni și relații, între gândirea liniară și intuiție, între minte și corp, relația între cunoaștere și domenii de cunoaștere, între individ și comunitate, conexiunea cu mediul înconjurăror și, mai ales, cu Sinele interior.

Conexiuni intuitive

Gândirea liniară presupune un proces secvențial, observabil, în timp ce intuiția se referă la cunoaștere directă. Concentrarea pe orientarea liniară duce la pierderea spontaneității în confruntarea cu diferite probleme, în timp ce în dezvoltarea preponderent intuitivă se reduce conectarea cu realitatea, cu “pământul” (“a fi cu capul în nori”). De aceea, în curriculum vizăm echilibrul între cele două realități.

Cele mai potrivite metode pentru a dezvolta intuiția sunt vizualizarea și metafora, prin încurajarea copilului de a vedea pattern-uri în natură, idei și subiecte, de a fi curios să descopere și implicat în procese creative.

Conexiuni între trup și minte

Copiii explorează conexiunile între corp și emoții, dezvoltând un puternic simț al ceea ce le transmite propriul corp. Prioritatea noastră este pe un mod de comunicare sănătos, pozitiv și pe prezență în toate acțiunile – de a fi conștient în ceea ce face, în timp ce face. Tehnicile de mindfulness și respirația conștientă încurajează liniștea interioară și prezența pe fiecare acțiune desfășurată.

Metodele care stimulează conexiunea trup – minte sunt artele teatrale, dansul conștient, jocul de rol, yoga, meditația și relaxarea.

Conexiunile disciplinare

Un curriculum integrat conectează subiectele de studiu și materiile, pe nivele diferite și cu focus pe predarea transdisciplinară. De exemplu, un subiect de studiu aduce împreună noțiuni de matematică, limbaj și comunicare, geografie, istorie, științe, integrate prin activități de exprimare artistică.

Conexiuni în comunitate

Pentru a încuraja relațiile sociale, educația la Atlanthea se realizează prin cooperare, formând grupuri mici în care copiii învață să lucreze împreună și să aibă încredere unii în alții. Sunt încurajate interacțiunile pozitive și rezolvarea conflictelor prin oferirea de feedback pozitiv, luarea de decizii și rezolvarea empatică a problemelor. Pentru noi, spațiul de învățare este un sanctuar, în care atât copiii, cât și profesorii își doresc să co-existe și să co-creeze și în care se simt în siguranță. Mediul este acela al respectului reciproc, grijii reciproce și chiar al admirației.

Copiii se conectează la comunitatea din care fac parte prin activități sociale, vizite în spații de lucru, unde iau contact cu anumite meserii, voluntariat și programe de schimb de experiență.

Conexiunea cu Pământul

Curriculum-ul se va concentra pe a le oferi copiilor nu doar informații despre mediul înconjurător, problemele globale sau ecologie, ci despre faptul că suntem parte integrantă a mediului din care facem parte. Prin lucrul în grădină, observarea activă a plantelor, animalelor, a pattern-urilor din natură, copiii sunt în contact cu propria ființă și cu întregul ecosistem.

Conexiunea cu Sinele

Pentru noi, Sufletul este acea energie vitală și misterioasă care ne animă și ne oferă un scop în viață. Prin povești terapeutice, basme, rime, metafore, mitologie se dezvoltă imaginația, spiritul moral și conexiunea cu ființa interioară. Copiii au la dispoziție un spațiu calm, sigur, pentru a explora meditația, centrarea, respirația și vizualizarea.

Atlanthea urmărește cultivarea și interiorizarea valorilor umane fundamentale, precum iubirea, voința, curajul, răbdarea, modestia. Prin ele se formează un caracter puternic, echilibrat, sănătos și care este în perfectă rezonanță cu legile universale.