Comunitate

Pentru a încuraja relațiile sociale, educația la Atlanthea se realizează prin cooperare, formând grupuri mici în care copiii învață să lucreze împreună și să aibă încredere unii în alții. Sunt încurajate interacțiunile pozitive și rezolvarea conflictelor prin oferirea de feedback pozitiv, luarea de decizii și rezolvarea empatică a problemelor. Pentru noi, spațiul de învățare este un sanctuar, în care atât copiii, cât și profesorii își doresc să co-existe și să co-creeze și în care se simt în siguranță. Mediul este acela al respectului reciproc, grijii reciproce și chiar al admirației.

Copiii se conectează la comunitatea din care fac parte prin activități sociale, vizite în spații de lucru, unde iau contact cu anumite meserii, voluntariat și programe de schimb de experiență.

Atlanthea este spațiul în care copiii, părinții și profesorii au creat o comunitate solidă, în cadrul căreia găsesc resurse pentru dezvoltarea personală, relaxare, joc, învățare și identifică soluții sustenabile pentru o lume mai bună și mai frumoasă.